Psychiatria  Rzeszów – Gabinety Psychiatryczne w Rzeszowie

psychiatria rzeszów - lekarz psychiatra w rzeszowie

Spośród wielu specjalizacji medycznych ważne miejsce zajmuje psychiatria. Zwłaszcza w dzisiejszych, zwariowanych czasach, gdzie pospiech oraz nie ustabilizowane życie wpływa na stan psychiczny człowieka. Tak więc psychiatria jest działem zajmującym się stanem umysłu oraz stanem emocjonalnym. jako nauka medyczna jej korzenie sięgają starożytności, ponieważ od zawsze w społeczeństwie występowały jednostki  z zaburzeniami psychicznymi.

Lekarz o specjalizacji psychiatrycznej bada nie tylko stan umysłu, ale wszystkie dodatkowe uwarunkowania do których zaliczają się uwarunkowania biologiczne, społeczne, rodzinno-genetyczne oraz inne. Specjalizacja ta ma na celu przede wszystkim rozpoznanie, leczenie i zapobieganie chorobom psychicznym. Do podstawowych chorób psychicznych zaliczymy depresje, stany lekowe, psychozy, zaburzenia osobowościowe, alkoholizm, narkomania, przemoc, aczkolwiek są to tylko niektóre choroby z szerokiej gamy.

Metody wykorzystywane w diagnostyce są bardzo różne i zależą od indywidualnych czynników pacjenta, a leczenie jest także dopierane indywidualnie i zaczyna się od lekarstw, a kończy na pomocy w specjalistycznym oddziale szpitalnym. Przychodnie medyczne posiadają te specjalizacje ze względu na coraz większe zapotrzebowanie. Warto także zdać sobie sprawę, że psychiatria różni się od subdyscypliny jaką jest psychologia i nie wolno utożsamiać tych dwóch specjalizacji ze sobą.