Medycyna Ogólna Rzeszów – Przychodnia Ogólna w Rzeszowie

przychodnia w rzeszowie - medycyna ogólna rzeszów

Każda przychodnia i szpital medyczny w swym zakresie funkcjonowania ma specjalizację ogólną. Pod właśnie tą nazwą kryje się szeroki wachlarz usług i zabiegów medycznych,  których może skorzystać pacjent. Tak więc co to jest tak właściwie specjalizacja ogólna? Jest to podstawowa jednostka opieki zdrowotnej, która także jest najbliżej pacjenta. Odnosi się więc do wszystkich lekarzy rodzinnych, czyli do lekarzy zajmujących się leczeniem podstawowym. Specjalizacja ta powstała w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, jako próba rozdzielenia podstawowej opieki od opieki szczegółowej.

Obecnie specjalizacja ogólna utożsamiana jest ze specjalizacją rodzinną. Lekarze „ogólni” są często lekarzami rodzinnymi, specjalizującymi się w rozpoznawaniu i leczeniu podstawowych, można by powiedzieć prostszych chorób. Jednak są oni istotnym ogniwem w całym łańcuchu medycznym, ponieważ od ich wprawy i rzetelności często zależy wczesne rozpoznanie poważniejszych schorzeń. Lekarze ogólni przyjmują pacjentów w każdej przychodni, szpitalu i są także zobowiązani do wizyt domowych, jeżeli stan pacjenta nie pozwala na samodzielne stawienie się u lekarza.

Ponadto są oni zobowiązani do wystawiania skierowań do lekarzy specjalistów w razie jakichkolwiek wątpliwości co do rozpoznania choroby lub jej leczenia. Ponadto lekarz o specjalizacji ogólnej zawsze może starać się o ukończenie innych specjalizacji, jeżeli odnajdzie w sobie chęć do bardziej szczegółowej analizy medycyny. Jednakże nie wolno zapominać, że posiadają oni ogromną wiedzę praktycznie z każdego działu medycyny.