Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Rzeszowie

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia – siedziba w Rzeszowie

ul. Zamkowa 8

35 – 032 Rzeszów

Godziny urzędowania NFZ Rzeszów: 8.00 – 16.00

Zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce maja osoby zarówno osoby obowiązkowo ubezpieczone jak również te, które ubezpieczyły się dobrowolnie – po spełnieniu warunków określonych w tejże ustawie.

Zamiejscowe Oddziały NFZ Rzeszów

Punkt Informacyjny NFZ Dębica

 • ul. Parkowa 28
 • 39-200 Dębica
 • tel. (14) 676 51 54

Punkt Informacyjny NFZ Jarosław

 • ul. Przemyska 15/2
 • 37-500 Jarosław
 • tel. (16) 623 21 01

Punkt Informacyjny NFZ Jasło

 • ul. Mickiewicza 4
 • 38-200 Jasło
 • tel. (13) 446 31 06

Punkt Informacyjny NFZ Stalowa Wola

 • ul. 1 Sierpnia 12
 • 37-450 Stalowa Wola
 • tel. (15) 842 38 65

Punkt Informacyjny NFZ Krosno

 • ul. Bieszczadzka 5/141
 • 38-400 Krosno
 • tel. (13) 420 38 70

Punkt Informacyjny NFZ Mielec

 • ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • 39-300 Mielec
 • tel. (17) 583 08 63

Punkt Informacyjny NFZ Przemyśl

 • ul. Sportowa 6/403
 • 37-700 Przemyśl
 • tel. (16) 678 98 26