Przychodnia Rzeszów – Prywatne i publiczne przychodnie w Rzeszowie

W Polsce system opieki zdrowotnej oparty jest przede wszystkim na powszechnym ubezpieczeniu, który uprawnia pacjentów i wszystkie chore osoby do korzystania z pomocy lekarskiej. Jest to więc cały zespół osób i instytucji, których podstawowym celem  jest zabezpieczenie  zdrowia i życia. Do opieki zdrowotnej ma według Konstytucji RP każdy obywatel, niezależnie od pozycji i statusu materialnego. Podstawową zaś jednostką państwową, która zajmuje się całym zapleczem finansowania wszystkich usług medycznych, szpitali, przychodni i laboratoriów jest Narodowy Fundusz Zdrowia, w skrócie NFZ.

przychodnia rzeszów - przychodnie prywatne i przychodnie na fundusz w rzeszowie

Powstał on w 2001 roku na mocy ustawy o świadczeniu pomocy zdrowotnej ze środków publicznych. Jest więc on głównym organem, który rozdziela pieniądze między wszystkie medyczne placówki, ustala listę refundowanych leków. Do głównych zadań Funduszu należy promocja zdrowia, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych, monitorowanie ordynacji lekarskich, prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. NFZ posiada oddział w każdym województwie. Jest to więc podstawowa forma organizacyjna, która kontroluje lekarzy, szpitale oraz przychodnie. Aczkolwiek działalność Narodowego Funduszu Zdrowia wzbudza obecnie wiele pytań i kontrowersji.

Przychodnia Rzeszów zaś jest centrum pomocy pacjentom, która świadczy usługi specjalistyczne i niespecjalistyczne. Obecnie przychodnie dzielą się na państwowe i prywatne. W sumie takich placówek działa w Polsce kilkaset, które za swój podstawowy cel wyznają pomoc pacjentowi. Przychodnie, które działają w swej ofercie posiadają możliwość skorzystania z co najmniej kilku specjalizacji, z których warto wymienić między innymi:

Oprócz tego do mniej znanych specjalizacji należą: specjalizacja zdrowia psychicznego, specjalizacja nefrologiczna, specjalizacja hematologiczna, specjalizacja endokrynologiczna, specjalizacja logopedyczna, specjalizacja medycyny nuklearnej. Wszystkie te specjalizacje są dostępne praktycznie w każdej przychodni, oczywiście wszystko jest uzależnione od wielkości przychodni oraz od dostępności specjalistów w danym rejonie Polski. W kontekście zaś specjalistów warto wymienić takie znakomitości: Stanisław Mazur (kardiolog), Wiesław Janicki (ginekolog), Jerzy Bobek (neurolog), Daria Chrzanowska (dermatolog), Kazimiera Babiniec (okulista), Marek Grzywa (endokrynolog).

Aczkolwiek z racji popularności oraz ograniczonych kontraktów specjaliści Ci przyjmują wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu wizyty. terminy wizyt często są odległe i zazwyczaj czeka się od kilkunastu dni do nawet kilku miesięcy. Dlatego praktycznie każdy lekarz- specjalista posiada także własne prywatne gabinety,  w których przyjmuje pacjentów dużo wcześniej niż w przypadku wizyt refundowanych. Specjalizacje te są w dzisiejszych czasach niezbędne i często są podstawowym warunkiem w przypadku ratowania życia i zdrowia pacjentów, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę różnorodność i skomplikowanie chorób współczesnego świata. Warto także wiedzieć, że oprócz specjalizacji w przychodniach występują one także obowiązkowo w każdym szpitalu w całej Polsce, choć nie wszystkie specjalizacje możemy spotkać w danym szpitalu.

Przychodnie w Rzeszowie

Rodzaj Przychodni

Adres Przychodni

Numer Telefonu

Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1

Przychodnia POZ Nr 5

ul. Hoffmanowej 8a

Rzeszów

(017) 85 38 051
(017) 85 35 973
S P ZOZ Nr 2 ul. Fredry 9 Rzeszów (017) 85 09 040

SP ZOZ Obwód

Lecznictwa Kolejowego 

Pl. Dworcowy 2

Rzeszów

(017) 85 28 900

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

ul. Krakowska 16

Rzeszów

(017) 86 43 310(017) 86 43 342

(017) 86 43 280

Centrum Medyczne „MEDICOR”

ul. Jabłońskiego 2/4
ul. Kochanowskiego 15

Rzeszów

(017) 86 11 534
(017) 85 26 158
Przychodnia „PROMEDICA” ul. Plac Wolności 17

Rzeszów

(017) 85 92 020